The Master Farmers included in the book

The master farmers who were interviewed farm with a wide variety of commodities in different parts of the country. They were proposed by agricultural businesses in the different areas.

Boere wat in die boek opgeneem is

Die meesterboere met wie onderhoude gevoer is, is betrokke by verskillende vertakkings van landbou in verskillende streke. Hulle is voorgestel deur die landboubesighede in die verskillende gebiede.